Pielgrzymka PZC – 17 czerwca 2023

Szanowni Państwo

Chodź i zobacz… słowa z Ewangelii według świętego Jana stały się hasłem tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki Parafialnych Zespołów Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Krakowie, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r.

Po trudnym czasie pandemii COVID-19 oraz związanymi z nią ograniczeniami w organizowaniu spotkań, pragniemy z wielkim ewangelicznym entuzjazmem powrócić do wspólnego pielgrzymowania. Wierzymy i mamy nadzieję, że pielgrzymka pozwoli nam na nowo doświadczyć Kościoła, w którym żyje Bóg, posyłający nas ze swoim miłosierdziem do osób potrzebujących.

Niech 17 czerwca br., w liturgiczne wspomnienie świętego Brata Alberta Chmielowskiego będzie okazją do zaproszenia wszystkich członków i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, którzy w obliczu Jezusa Miłosiernego odkryją radość BYCIA dobrym dla innych, jak chleb.

Szczególnym momentem pielgrzymki będzie na zakończenie mszy świętej uroczyste posłanie pielgrzymów, aby nieśli Boże Miłosierdzie do swojej diecezji i parafii. Przedstawiciele diecezjalnej Caritas otrzymają symboliczną świece wraz z tekstem modlitwy, którą zabiorą do swojej diecezji, aby w dogodnym dla siebie czasie, zorganizować nabożeństwo dziękczynne za charyzmat pomagania potrzebującym z prośbą o nowe powołania do wspólnoty parafialnych zespołów Caritas.

Ufamy, że będzie to piękny czas umacniania wiary i dzielenia się świadectwem miłości pośród ludzi tworzących Parafialne Zespoły Caritas w naszej Ojczyźnie.

 

                                                                                          Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Tomasz Roda
Zastępca Dyrektora

 

Program pielgrzymki przedstawia się następująco:

  9.30 – Rejestracja grup i osób indywidualnych uczestniczących w pielgrzymce.
10.00 – Powitanie i zawiązanie wspólnoty z diakonią muzyczną TO I JA oraz świadectwo siostry albertynki Teresy Pawlak.
11.00 – Konferencja Oblicze Miłosierdzia – o. Michał Legan OSPPE, kierownik redakcji programów katolickich w TVP.
12.00 – Eucharystia wraz z uroczystym posłaniem niesienia Bożego Miłosierdzia.
13.30 – Przerwa na posiłek.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa zawierzenia.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia istnieje możliwość modlitwy i zwiedzenie Sanktuarium świętego Jana Pawła II (przejście przez kładkę ok 300m) oraz nawiedzenie grobu świętej siostry Faustyny w kaplicy klasztoru.

Informacje organizacyjne:

  • Zgłoszenia i zapisy udziału dokonujemy  mailowo na adres [email protected]  najpóźniej do 10 czerwca br. Caritas przyjmuje zgłoszenia chętnych do wyjazdu PZC, natomiast wszelkie czynności organizacyjne tj. transport każda PZC organizuje we własnym zakresie.
  • Punkt rejestracyjny będzie przy bazylice naprzeciw wejścia do kaplicy adoracji.
  • Dla każdego jest przewidziany pakiet pielgrzymkowy.
  • Parking dla samochodów osobowych i autokarów przy Sanktuarium JP2 ul. Motarskiego, przejście do Sanktuarium BM ok. 500m.
  • Podczas pielgrzymki będzie zorganizowana kuchnia polowa wraz z punktem kawowym.Przy sanktuarium działają również kawiarnie, restauracja przy domu pielgrzyma i domu św. Faustyny.
  • Księża dyrektorzy, kapłani towarzyszący grupą proszeni są o zabranie ze sobą alb.
  • Przerwa kawowa i obiad dla księży i sióstr zakonnych będzie w domu pielgrzyma.
  • Pielgrzymka będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych.
  • Zachęcamy do wzięcia różnego rodzaju flag, znaków i koszulek identyfikujących diecezjalne Caritas.