Turnus wytchnieniowy dla dzieci z Ukrainy – tydzień drugi

Dzieci i młodzież z Ukrainy dzięki wsparciu Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej brała udział w turnusie wytchnieniowym w Elbest Hotels w Krasnobrodzie.

Uczestnicy z obwodu charkowskiego brali udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów z Fundacji Rozwoju Społecznego realizujących program Ratownicy Marzeń. Warsztaty miały charakter motywacyjny, skoncentrowane były na wzmacnianiu własnej wartości, konkretyzacji marzeń, zachęceniu do rozwijania się oraz realizacji zainteresowań, nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych.

Pracownicy CPMiU w Zamościu przeprowadzili z grupą szereg warsztatów rękodzieła, zajęć psychologiczno – terapeutycznych, zajęć sportowych oraz działań integrujących grupę, towarzysząc im także podczas zwiedzania urokliwych miejsc Roztocza, wędrując szlakiem Szumów czy zwiedzając Zamość: Stare Miasto, Katedrę Zamojską, dzwonnicę, Muzeum Katedralne, a także Ogród Zoologiczny im. S. Millera.

Dnia 12.05.2023r. miało miejsce wyjątkowe spotkanie, w którym z uczestnikami i opiekunami turnusu spotkali się: Dyrektor Caritas Zamość – ks. Marcin Jakubiak, Koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu – Pani Anna Sikorska, Pani Aleksandra Szoć – Specjalista ds. Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Caritas Polska, Pan Michał Korzeniowski Koordynator Projektu Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Caritas Polska oraz Pan Maksym Bondarenko Specjalista ds. Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Ekspert do spraw Integracji w Caritas Polska. Uczestnicy turnusu wyrazili swoje podziękowanie za organizację wypoczynku, stworzyli piękne prace plastyczne.

Cieszymy się, że mogliśmy Was poznać i spędzić z Wami czas, życzymy Wam, by nic nie zakłócało Waszej ciekawości świata i chęci rozwoju, byście dorastali w wolnym kraju i byli bezpieczni.