Funkcjonowanie Ochronki Caritas

Ochronka Caritas pełni funkcję opiekuńczo-dydaktyczną, ale także terapeutyczną. Pracownicy starają się skupiać na tym co najważniejsze dla każdego dziecka, podchodząc do niego w sposób indywidualny, towarzysząc mu. W czasie, gdy opiekunowie ukraińskich pociech korzystają z oferty Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dzieci spędzają czas w strefie nauki i zabawy.