Pomoc Polakom na Ukrainie

17 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Chcemy teraz skupić nasza uwagę na tym aby pomoc docierała do Polaków mieszkających w różnych częściach Ukrainy. W spotkaniu tym uczestniczył także Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Marcin Jakubiak. Szczegóły wkrótce!

Kliknij, aby obejrzeć materiał wideo.