Ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU

W dniach 15-16 listopada br. w siedzibie CARITAS POLSKA odbędzie się ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU.

Spotkanie diecezjalnych Koordynatorów Wolontariatu na poziomie ogólnopolskim przyczyni się do budowania współpracy między poszczególnymi diecezjami, stanowi także unikalną okazję do wymiany doświadczeń i tworzenia kultury wolontariatu.

Osoby koordynujące na co dzień działania wolontariatu Caritas na szczeblu diecezjalnym skorzystają z profesjonalnych dedykowanych im warsztatów i prelekcji, które pozwolą rozwijać umiejętności niezbędne w efektywnej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Opis wydarzenia

Podczas dwudniowego Zjazdu Koordynatorów Wolontariatu uczestnicy wezmą m.in. udział w szkoleniu bazującym na formule prelekcyjno-warsztatowej, a także w praktyce wykorzystają swoje umiejętności współdziałania.

Dla Koordynatorów zaplanowano prelekcje m.in. dotyczące kierunków rozwoju Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas (SKC i PKC) oraz centralnych wydarzeń ogólnopolskich (Dzień Dobra i Festiwal Dobra) dedykowanych osobom zaangażowanym w działania wolontariatu. Reprezentanci diecezji zapoznają się także z harmonogramem formacyjnym przygotowanym przez Caritas Wolontariat i otrzymają narzędzia szkoleniowe usprawniające pracę na szczeblu diecezjalnym.

Kim jesteśmy i co robimy?

Dział Caritas Wolontariat to bezinteresowna służba bliźnim, która wynika z potrzeby serca i wrażliwości na drugiego.

Centrum Wolontariatu w Caritas Polska to:

– wsparcie i rozwój wolontariatu,

– budowanie wolontariatu strukturalnego i stałego,

– wsparcie Caritas Diecezjalnych w budowie wolontariatu

W naszej codziennej pracy korzystamy z narzędzi takich, jak: warsztaty z koordynatorami, formacja przez webinaria, materiały formacyjne publikowane na stronie, social media, spotkania i otwarta przestrzeń Centrum Wolontariatu, konspekty i poradniki dla SKC (Szkolne Koła Caritas) i PZC (Parafialne Zespoły Caritas).

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami.

Zjazd Koordynatorów Caritas Wolontariat

DATA: 15-16 listopada 2023 r.

MIEJSCE:  Caritas Polska, ul. Okopowa 55, Warszawa

—–

Kontakt do Organizatora:

Imię i nazwisko: Anna Koźlik

e-mail: [email protected]

tel: 539 260 804