Aktualności

Drugi etap projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY”

W październiku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Senioralny Hub Edukcyjno – Opiekuńczy”. Grupa seniorów wolontariuszy z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego utworzyła wolontariacką sieć samopomocy, w ramach której pomagają seniorom mniej samodzielnym w codziennych czynnościach. Rozpoczęła się także realizacja środowiskowych …więcej