Drugi etap projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY”

W październiku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Senioralny Hub Edukcyjno – Opiekuńczy”. Grupa seniorów wolontariuszy z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego utworzyła wolontariacką sieć samopomocy, w ramach której pomagają seniorom mniej samodzielnym w codziennych czynnościach.

Rozpoczęła się także realizacja środowiskowych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki dla niesamodzielnych seniorów w powiecie zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim i lubaczowskim. W ramach projektu kontynuowane jest wsparcie w postaci poradnictwa prawno-socjalnego i obywatelskiego dla beneficjentów projektu.