,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”

,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Ubogich przypadającego 19 listopada 2023 roku. Już po raz VII obchodzimy to wyjątkowe wydarzenie podczas którego na pierwszy plan wysuwają się najbardziej potrzebujące osoby oraz ich potrzeby. Niech każdego dnia towarzyszy nam to przesłanie zaczerpnięte z księgi Tobiasza (Tb 4,7), które wyznacza kierunek działania i pomaga lepiej wniknąć  we wnętrze wszystkich potrzebujących ludzi. Niech nasza miłość i miłosierdzie do bliźniego inspiruje nasze serce w tym dniu, niech pomaga nam nie odwracać twarzy od biedaka.”

Wolontariusze Caritas z Hrubieszowa dzielą się darami od fundatorów i ofiarowują je potrzebującym.

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas  przy Parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.