Aktualności

XXI Diecezjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla LSO

W dniu 25.11 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbył się finał  XXI Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.  Nasza Caritas była jednym z partnerów tego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia relacji: https://www.radiozamosc.pl/artykul/22941,xxi-diecezjalny-turniej-halowej-pilki-noznej-dla-lso-za-nami

Aktualności

Parafialny Zespół Caritas w Tyszowcach

W dniu 24.11.2023 r. na mocy Statutu Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej powołany został do istnienia Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Leonarda w Tyszowcach. Parafialny Zespół Caritas będzie działał w ścisłej współpracy z Tyszowieckim Klubem Seniora prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach. …więcej

Aktualności

Współpraca Caritas z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu ph. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Dnia 16.11.2023r. w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Tematem spotkania była: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”. W ramach spotkania omówiono: wybór zawodu, planowanie …więcej

Aktualności

,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”

,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Ubogich przypadającego 19 listopada 2023 roku. Już po raz VII obchodzimy to wyjątkowe wydarzenie podczas którego na pierwszy plan wysuwają się najbardziej potrzebujące osoby oraz ich potrzeby. Niech każdego dnia towarzyszy …więcej

Aktualności

Drugi etap projektu „SENIORALNY HUB EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZY”

W październiku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu „Senioralny Hub Edukcyjno – Opiekuńczy”. Grupa seniorów wolontariuszy z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego utworzyła wolontariacką sieć samopomocy, w ramach której pomagają seniorom mniej samodzielnym w codziennych czynnościach. Rozpoczęła się także realizacja środowiskowych …więcej

Aktualności

Ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU

W dniach 15-16 listopada br. w siedzibie CARITAS POLSKA odbędzie się ogólnopolski Zjazd Diecezjalnych Koordynatorów WOLONTARIATU. Spotkanie diecezjalnych Koordynatorów Wolontariatu na poziomie ogólnopolskim przyczyni się do budowania współpracy między poszczególnymi diecezjami, stanowi także unikalną okazję do wymiany doświadczeń i tworzenia kultury wolontariatu. …więcej