Współpraca Caritas z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu ph. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Dnia 16.11.2023r. w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom miało miejsce spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Tematem spotkania była: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”. W ramach spotkania omówiono: wybór zawodu, planowanie kariery zawodowej, ścieżki kształcenia, poruszono temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przekazano informacje o zawodach, o dynamicznych zmianach na rynku pracy, sposobach i metodach szukania pracy, przekazana została wiedza dotycząca samo edukacji i rozwoju umiejętności.

Prowadzący spotkanie zapoznali beneficjentów CPMiU z usługami oraz instrumentami rynku pracy, realizowanymi przez PUP, skierowanymi do obywateli Ukrainy, takimi jak: staże, prace interwencyjne, doposażenie wolnego miejsca pracy, szkolenia, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, została omówiona także sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Dziękujemy Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy: Pani Annie Kułaj i Pani Svitlanie Hucik za bardzo interesujące spotkanie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony licznej grupy odbiorców.