Parafialny Zespół Caritas w Tyszowcach

W dniu 24.11.2023 r. na mocy Statutu Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej powołany został do istnienia Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Leonarda w Tyszowcach. Parafialny Zespół Caritas będzie działał w ścisłej współpracy z Tyszowieckim Klubem Seniora prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Na spotkaniu inaugurującym obecny był Ks. Dyrektor Marcin Jakubiak oraz Ks. Proboszcz Piotr Kawecki. Członkowie PZC otrzymali od Ks. Marcina Jakubiaka koszulki wolontariuszy Caritas, a także słodycze. Seniorzy wolontariusze podjęli się wspierania i przygotowywania akcji i świąt charytatywnych, w tym organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym. Powołany Parafialny Zespół Caritas obecnie liczy 17 członków. Pierwszą akcją charytatywną z udziałem PZC będzie zbiórka żywności – Tak. Pomagam! prowadzona w dniach 08.12.2023 r. – 09.12.2023 r. w sklepie Biedronka w Tyszowcach.

 

Barbara Kamińska Skowronek

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach