Trwa realizacja projektu „PoMOCni – kontynuacja!”

 

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej realizuje projekt pt. „PoMOCni – kontynuacja!” , dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji społecznej i zawodowej 15 niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy i 15 osób z ich najbliższego otoczenia poprzez zintegrowany Indywidualny Plan Wsparcia realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 23 czerwca 2024 r.

Realizacja programu przekłada się na poprawę komfortu życia odbiorców zadania, a także przygotuje osoby z niepełnosprawnościami i osoby im towarzyszące do wejścia na rynek pracy i uzyskanie samodzielności życiowej. Aktualnie zrealizowaliśmy 17 tygodni działań, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy i osób im towarzyszących.

Beneficjenci uczestniczą w indywidualnym wsparciu terapeutycznym oraz wsparciu z zakresu możliwości przysługującym osobom z niepełnosprawnościami. Osoby towarzyszące korzystają z grupowego poradnictwa psychologicznego.

Do 27 kwietnia 2024 roku objęliśmy wsparciem indywidualnym 27 osób z niepełnosprawnościami przez 428 osobodni tj. 480 godzin i zrealizowaliśmy zajęcia grupowe dla 59 osób towarzyszących w ilości 365 osobodni tj. 102 godziny spotkań warsztatowych z psychologiem.

 

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w dogodny dla siebie sposób:

  • Telefonicznie
  • On-line [email protected]
  • Stacjonarnie w biurze projektu przy ul. Kolegiackiej 1A w Zamościu
  • Stacjonarnie- w miejscu aktualnego pobytu/zamieszkania

Szczegółowe informacji dotyczące projektu pod nr tel. +48 517- 625-474
(we wszystkie dni robocze w godzinach 9:00- 15:00)

Zapraszamy do kontaktu!