Zakończenie projektu „PoMOCni – kontynuacja!”

Zakończenie projektu „PoMOCni – kontynuacja!” realizowanego
przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej finansowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zakończyła się kolejna edycja projektu realizowanego w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” pn. „PoMOCni – kontynuacja!”.

Celem zadania było zwiększenie poziomu reintegracji społecznej i zawodowej 15 uchodźców z niepełnosprawnością z Ukrainy i 15 osób z ich najbliższego otoczenia, poprzez zintegrowany Indywidualny Plan Wsparcia w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 23 czerwca 2024 r.

Beneficjenci uczestniczyli w indywidualnym wsparciu terapeutycznym oraz wsparciu z zakresu możliwości przysługującym osobom z niepełnosprawnością. Osoby towarzyszące korzystały z grupowego poradnictwa psychologicznego.

Projekt umożliwił nabycie rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Stworzył uczestnikom możliwości podejmowania samodzielnych decyzji na temat sposobów własnej realizacji i dalszej drogi rozwoju.

Osoby towarzyszące zdobyły umiejętność szukania nowych sposobów rozumienia i rozwiązywania problemów oraz utrzymania dobrej kondycji psychicznej.

 W czasie realizacji projektu indywidualnym wsparciem objęliśmy 28 osób z niepełnosprawnością (tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) przez 750 godzin wsparcia i zrealizowaliśmy zajęcia grupowe dla 66 osób towarzyszących w ilości 150 godzin spotkań warsztatowych z psychologiem.

 Dziękuję, Parafialnym Zespołom Caritas, Szkolnym Kołom  Caritas, Parafiom, Ośrodkom Pomocy Społecznej z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zajmującymi się pracą z osobami z niepełnosprawnością z Ukrainy, za umożliwienie swoim podopiecznym udziału w realizacji projektu „PoMOCni – kontynuacja!”, poprzez propagowanie informacji i idei projektu w postaci ustnej i w formie plakatów.

Serdeczne podziękowania składam Wolontariuszom, którzy poprzez bezpośredni kontakt z osobami  z niepełnosprawnością, ich bliskimi przyczynili się do promocji projektu i tym samym umożliwili osobom z niepełnosprawnością dostęp do specjalistycznego, bezpłatnego poradnictwa w dogodnej dla nich formie i czasie.

 

 

Ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej