Projekt Caritas „Aktywni i Samodzielni!”

Październik był 7. miesiącem realizacji projektu „Aktywni i samodzielni!” dofinansowanego ze środków PFRON, którego celem jest zwiększenie samodzielności 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego i zamojskiego do pełniejszego życia społecznego.

W październiku beneficjenci projektu korzystali ze wsparcia asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w czynnościach dnia codziennego tj. zakupy, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, ustalanie wizyt lekarskich. Asystenci pomagali swoim podopiecznych w czynnościach porządkowych na grobach bliskich przed dniem Wszystkich Świętych. Beneficjenci projektu kontynuowali naukę dokonywania zakupów w Internecie, korzystania z aplikacji WhatsApp. Październikowa aura sprzyjała spacerom i wycieczkom, które są nie tylko formą odpoczynku, ale także pełnią funkcję wzbogacającą doświadczenia osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu korzystali również ze wsparcia coacha, który pomaga osobom niepełnosprawnym w rozwoju osobistym, wprowadzaniu zmian i podejmowani samodzielnych decyzji.