„S.O.S. dla Ukrainy!” – październikowe podsumowanie działań

Październik to kolejny miesiąc aktywnych działań w ramach projektu „S. O. S. dla Ukrainy!”. Kontynuujemy udzielanie wsparcia dla osób z Ukrainy, które przebywają na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W zeszłym miesiącu zakończyliśmy prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

W danym miesiącu 16 osób otrzymało wsparcie z zakresu asystentury, 4 osoby skorzystały z pomocy prawno-socjalnej. Indywidualnym wsparciem psychologicznym objęliśmy 6 osób z Ukrainy.